Halloween,係小朋友又玩又食的歡樂節日。 未玩 “Trick-or-Treat”, 先玩手作仔糖果袋, 幾張紙+膠水,幾個簡單步驟就做好。 小朋友們一齊做又得,爸爸媽媽同小朋友親子樂又得。 做好糖果袋, 準備將收穫滿滿的糖果收入袋內啦。

材料:

  • 橙色紙張
  • 綠色紙張
  • 膠水

做法:

  1. 將橙色紙上下對折後,再左右向內折。  2. 4個角位各向內折3角型。  3. 角位3角型用膠水黏貼好。


  4. 用2條橙色紙條貼好兩側。


  5. 綠色紙條折成袋口手抽。


  6. 用膠水黏上袋口。
  7. 在袋上畫上喜歡的眼睛及口鼻即可。


簡單如斯, 做多幾個送給其他小朋友都得啦!

資料來源:KROKOTAK@youtube

Facebook